Get the Flash Player to see this player.

หน้าแรก
เกมส์
ฟังเพลง
แชท
หาเพื่อน
ฝากรูปภาพ ฟรี
วาไรตี้
เกาะกระแสดารา
ดาวน์โหลดไฟล์
ข่าวร้อน
ภาพยนตร์
Forward Mail
ผู้หญิง
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีออนไลน์
วิทยุออนไลน์
ค้นหา
ติดต่อโฆษณา
ดูทีวีย้อนหลัง
โหลดคลิป จาก YouTube
เกมส์แต่งตัว
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์แข่งรถ
เกมส์จับคู่
เกมส์ต่อสู้
เพลงใหม่
คลิก!
คลิก!
คลิก!
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
ดูทีวีย้อนหลัง
ตี 10
สาระแนจัง
บางจะเกร็ง
ชิงร้อยชิงล้าน
บางรักซอยเก้า
วู้ดดี้ เกิดมาคุย
นัดกับนัด
เนื้อคู่ประตูถัดไป
บ้านนี้มีรัก
ห้องสืบสวนหมายเลข 9
ตาสว่าง
คนค้นฅน
บางอ้อ
สุริวิภา
ชิงช้าสวรรค์
กบนอกกะลา

ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

 

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 

ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

รวมคำขวัญวันเด็กตั้งแต่ พ.ศ. 2499  - ปัจจุบัน(พ.ศ. 2554)             ·         พ.ศ.2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม - จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม  
 


·
         พ.ศ.2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า 


·
         พ.ศ.2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ -  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด


·
          พ.ศ.2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ -  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย  


·
         พ.ศ.2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ -  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด  


·
          พ.ศ.2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ -  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด  


·
         พ.ศ.2507 - งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


·
          พ.ศ.2508 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี  


·
         พ.ศ.2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี


·
          พ.ศ.2510 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย 


·
          พ.ศ.2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยเฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง


·
          พ.ศ.2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ


·
          พ.ศ.2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส


·
          พ.ศ.2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ 


·
         พ.ศ.2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ


·
          พ.ศ.2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ  


·
         พ.ศ.2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - สามัคคีคือพลัง

·
          พ.ศ.2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี  


·
         พ.ศ.2519 - หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้


·
          พ.ศ.2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย


·
          พ.ศ.2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ  


·
         พ.ศ.2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ


·
          พ.ศ.2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย


·
          พ.ศ.2524 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม  


·
         พ.ศ.2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย


·
          พ.ศ.2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม


·
          พ.ศ.2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา  


·
         พ.ศ.2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  


·
         พ.ศ.2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม  


·
         พ.ศ.2530 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


·
          พ.ศ.2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


·
         พ.ศ.2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม  


·
         พ.ศ.2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม    


·
         พ.ศ.2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา


·
          พ.ศ.2535 - นายอานันท์ ปันยารชุน - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม  


·
         พ.ศ.2536 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม  


·
         พ.ศ.2537 - นายชวน หลีกภัย - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม


·
          พ.ศ.2538 - นายชวน หลีกภัย - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม  


·
         พ.ศ.2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด


·
          พ.ศ.2540 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด  


·
         พ.ศ.2541 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย  


·
         พ.ศ.2542 - นายชวน หลีกภัย ขยัน - ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย  


·
         พ.ศ.2543 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย  


·
         พ.ศ.2544 - นายชวน หลีกภัย - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย


·
          พ.ศ.2545 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส  


·
         พ.ศ.2546 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี  


·
         พ.ศ.2547 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน  


·
         พ.ศ.2548 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร  - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด


·
          พ.ศ.2549 - พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร  - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด 


·
         พ.ศ.2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข  


·
         พ.ศ.2551 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม


·
          พ.ศ.2552 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี 


·
         พ.ศ.2553 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม 


·
         พ.ศ.2554 - อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

 00223 โพสโดย HappyMass.com 2011-01-09 16:19:39 v : 9254

ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

เว็บวาไรตี้แหล่งรวมความบันเทิงสำหรับวัยรุ่น
โหลดหนัง,ซีรีย์,เพลง,มิวสิควิดีโอ,คาราโอเกะ,กระดานสนทนา,เกมส์,การ์ตูน,มือถือ,โปรแกรมต่างๆ,รูปจากทางบ้าน,คลิ๊บหลุดนักศึกษา
www.clubza.in
คุณ : CLUBZA.IN  17/01/11 13:36:04 IP : 183.89.78.121

ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

บริษัท The First Power System


ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

PART-TIME 5,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน

สนใจดูรายละเอียดที่ (สนใจสร้างรายได้กรอกข้อมูลทิ้งไว้ให้เว็ปไซด์ด้านล่างเลยค่ะ)

>>>>>> http://www.nostalgiamark.thefirst-power.com/
>>>>>> http://www.nostalgiamark.thefirst-power.com/
>>>>>> http://www.nostalgiamark.thefirst-power.com/
คุณ : แน๊ท  18/05/11 04:13:42 IP : 61.90.7.198

ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

THE FIRST POWER SYSTEM
ระบบ The First - Power เปิดรับสมัครจำนวนมาก สำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน,รายได้เสริม,ทำงานเสริม,อยากมีรายได้พิเศษ,งาน Part-time,Full-time (การันตีรายได้ขึ้นต่ำ)
อยากมีอิสระทางด้านเวลา,อิสรภาพด้านการเงิน,และเบื่อกับการเป็นลูกจ้าง,เบื่องานประจำ
ใช้เวลา 3 - 5 ชม./วัน ทำงานผ่านระบบการใช้สื่อรูปแบบใหม่ รายได้ตั้งแต่ 5,000 – 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ( ตามความขยัน )
สามารถทำเป็นรายได้เสริมจากงานหลัก เลือกเวลาทำงานเองได้
และมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยสอนทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการการันตีรายได้ขึ้นต่ำ
( หากคุณเป็น )
* นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือ ต้องการมีรายได้เสริม
* ผู้ที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออยากมีธุรกิจของตัวเอง
* ลูกจ้างกินเงินเดือนประจำที่อยากมีรายได้เพิ่ม
* ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และกำลังมองหาธุรกิจหรืองาน ที่สามารถสร้างรายได้จากที่บ้านผ่านระบบ internet ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จริง
คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรายละเอียด และเอกสารข้อมูลของงานได้ฟรี !!
ที่ website ด้านล่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อผูกมัดใดๆครับ

>>>>>> http://powerofsuccess.igetweb.com/

>>>>>> http://powerofsuccess.igetweb.com/

>>>>>> http://powerofsuccess.igetweb.com/

หากคลิ้กไม่ได้ให้ Copy ลิ้งค์เว็ปไซต์ด้านบนลงในช่องใส่ URL ด้านบน ขอบคุณครับ
( กรุณากรอกข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีความสนใจจริงๆ เท่านั้นนะครับ ขอบคุณครับ )
ลองศึกษาดูรายละเอียดก่อนนะคะอย่าพึ่งมีอคตินี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางใน
การหารายได้เพิ่มอีกทาง ในสถาพเศรษฐกิจขณะนี้ครับ...
-----------------------------------------------------------------------
คุณ : natty  13/06/11 04:27:33 IP : 125.24.169.238

ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

I'm impressed! You've managed the aolsmt impossible.
คุณ : Gracye  09/07/11 08:34:04 IP : 210.101.131.231

ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

A rolling stone is worth two in the bush, thakns to this article.
คุณ : Sandy  09/07/11 21:11:20 IP : 64.151.225.35

ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

9k1Hit <a href="http://qgfvhtpnkiou.com/">qgfvhtpnkiou</a>
คุณ : dgaygzgb  09/07/11 22:20:27 IP : 195.184.101.131

ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

V8N5LZ , [url=http://hbqhiejekzmp.com/]hbqhiejekzmp[/url], [link=http://jfzniznjouqp.com/]jfzniznjouqp[/link], http://lwklaupsflxf.com/
คุณ : yojivt  10/07/11 16:28:38 IP : 4.71.200.50

ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

7mwS7W <a href="http://anhtuchbvyvj.com/">anhtuchbvyvj</a>
คุณ : bbwsawkq  11/07/11 18:22:48 IP : 208.82.99.196

ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

uuy092 , [url=http://xkipaybtygvq.com/]xkipaybtygvq[/url], [link=http://gqguehdjlozr.com/]gqguehdjlozr[/link], http://lcsqdrfuncxp.com/
คุณ : yrcpxjpmrrl  11/07/11 22:30:58 IP : 12.133.183.103

ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

บริษัท The First Power System


ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

PART-TIME 5,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน

สนใจดูรายละเอียดที่ (สนใจสร้างรายได้กรอกข้อมูลทิ้งไว้ให้เว็ปไซด์ด้านล่างเลยค่ะ)

http://champthefirstpower.igetweb.com/
http://122.155.18.14/~zp3033/
คุณ : ra  12/07/11 00:26:07 IP : 58.11.236.139

ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ


อยากลดน้ำหนัก อยากผอม อยากลดความอ้วน ทำไงดี !!!
มีชิววิ่ง Meshielving วิธีลดน้ำหนัก ลดความอ้วนแบบเร่งด่วน ปลอดภัย มั่นใจ!! ((ไม่โยโย่))

Meshielving ทำหน้าที่ ยับยั้งการสร้างไขมันใหม่ สลายไขมันเก่า เพิ่มอัตราการเผาผลาญ


น่าอ่านค่ะ สำหรับคนที่มีน้ำหนักเกิน เคยลดแต่ไม่ได้ผล
สมควรที่จะอ่านค่ะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกิน ไม่เคยลดได้ผล
ขาย Meshielving ลดน้ำหนักสำหรับคนที่ต้องการลด นน.และผู้ที่ไม่เคยลดได้ผล
ต้องการลดน้ำหนักแต่ไม่เคยสำเร็จ ลองเข้ามาอ่านดูค่ะ เผื่อจะมีประโยชน์


สำหรับผู้ที่สนใจลดน้ำหนักค่ะ ไม่ได้บังคับให้เชื่อแต่ว่าที่เราจะบอกคือประสบการณ์ค่ะ
Meshielving เป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ได้ผลจริง ไม่ทำให้เกิดโยโย่เอฟเฟค มี อย.
รับประกันค่ะ เราเป็นคนหนึ่งที่เคยทำบริษัทเกี่ยวกับลดน้ำหนักมาก่อน เป็นบริษัทชื่อดัง Her
แต่สินค้ามีราคาแพงมากแต่ก็ขายได้น๊ะค่ะ และต่อ มาเจอกับบริษัท ลองเดอเซ่ที่เกี่ยวกับลดน้ำหนัก

ช่วงแรกก็ไม่ได้ทำจริงจังค่ะ และ ยังไม่มันใจในผลิตภัณฑ์ แต่มีสินค้าอยู่เลยเอาไปให้เพื่อน
ที่เค้าอยากลดกินดู เพียงแค่ 10กว่าวัน น้ำหนักลดไปได้3กก.ทั้งๆที่เคยลดแต่ว่าไม่ได้ผล
เราเลยเริ่มมั่นใจใน ผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะพอมาศึกษาดูดีๆ ไม่ใช่แค่การเพิ่มการเผาผลาญ
พลังงาน บล็อกแป้ง+น้ำตาลอย่างเดียว ผลิตภัณฑ์ Meshielving ยังช่วยในเรื่องการควบคุมอาหาร
ด้วยให้อิ่มทน อิ่มนาน ไม่ค่อยอยากอาหาร และลดน้ำหนักอย่างฉลาดด้วยตัว"ดีท๊อก"
ที่ช่วยในการล้างสารพิษ ล้างลำไส้ ช่วยให้ดูดซึมดีขึ้น กล่าวคือ เราต้องดีท๊อกล้างสาร
พิษล้างลำไส้ให้สะอาดก่อนแล้วจึงกิน Meshielving " เพื่อให้มันดูดซึมดีขึ้นและให้ผลได้100%
เต็ม ไม่เพียงแต่ลดในตัวยายังมีคอลลาเจนที่ช่วยในการฟื้นฟูสภาพพิวหนังหลังลดด้วย
พอมาศึกษาดูจริงๆมันลดได้จริงและไม่เกิดโยโย่เอฟเฟค หลังจากเพื่อนเราลดได้เราก็เลย
ทำงานตรงนี้อยู่เรื่อยมาและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องการลดนน. แม้ว่าคุณจะไม่สนใจผลิต
ภัณฑ์เลยก็ตาม ใครที่น้ำหนักเกิน น้ำหนักเยอะ อยากจะลด เคยลดแล้วไม่ได้ผล ลดแล้ว
เกิดโยโย่เอฟเฟคตามมา จากลดได้5กก. เพิ่มเป็น10กก.ลองมาปรึกษากันดูค่ะ
เพราะ มีคนมากมายลดน้ำหนักด้วย Meshielving และได้ผลลัพธ์ที่ดี ลดได้จริง ลดได้ไวไม่เกิดโยโย่


คุยกันได้เรื่องการลดน้ำหนัก หากคุณกำลังกังวลกับเรื่องนี้อย่าปล่อยให้น้ำหนักเกินเป็น
ปัญหาที่รักษายากในภายหลังค่ะ เพราะมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ในอีกหลายๆเรื่อง ลอง
ดูค่ะ ปรึกษากันได้ โลกอาจจะสร้างเกาะป้องกันโดยทำให้เราเชื่อคนยากขึ้นทุกวัน แต่อย่า
ปล่อยให้มันป้องกันสิ่งดีๆไม่ให้เข้าหาคุณด้วยล่ะค่ะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราเองเท่านั้น

http://champmeeshape.igetweb.com/

โทร 082-653-8474 เจมส์
คุณ : chaga  12/07/11 00:27:02 IP : 58.11.236.139

ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

อยากเป็นวัยรุ่นเฟิร์สคลาส มีเงินใช้ไม่ขาดมือ เพียงแค่คุณใจกว้าง คิดบวก และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง


สนใจสร้างรายได้กรอกข้อมูลทิ้งไว้ให้เว็ปไซด์ด้านล่างเลยค่ะ

www.teamwork.igetweb.com

( หากคลิ้กไม่ได้ให้ Copy ลิ้งค์เว็ปไซต์ด้านบนลงในช่องใส่ URL ด้านบน ขอบคุณค่ะ)
เราให้คุณได้ค่ะ อยู่ที่คุณจะ เชื่อ !! หรือ ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไป!!!

อย่ากลัวในสิ่งที่คุณยังไม่ได้ลอง ^_^
คุณ : ฝ้าย  16/07/11 16:42:24 IP : 180.183.111.7

ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

อยากผอม!!! เข้ามาดูกันเลยค่ะ วิธีผอมแบบไม่อันตราย ปลอดภัยมี อย.
สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีโยโย่ค่ะเข้ามาดูกันได้ที่

http://www.beauty2slim.igetweb.com

มีรูปรีวิวเยอะมากๆค่ะ


สนใจโทร >>> 087-3351006 < ฝ้าย > ยินดีให้คำปรึกษากับทุกๆสายคร้า
คุณ : ฝ้าย  16/07/11 16:43:47 IP : 180.183.111.7

ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ


ใครที่อยากเป็นวัยรุ่นที่เฟิร์สคลาส ใช้เงินแบบไม่ต้องดูราคา
ถ้าคุณเป็นนั้นน่ะคับ คุณได้พบโอกาสแล้วคับ The First Power System ระบบที่เจ๋งที่สุดตอนนี้เลยคับl

รายได้ที่คิดให้ เราทุกวันแล้วก็โอนเงินให้เราทุกอาทิตย์

จะดีแค่ไหนที่เงินไม่ต้องช๊อตตลอดเวลา

http://goo.gl/gQlMU

(Copyชื่อwebไปวางด้วยจ้า)

ไม่เมค ไม่เฟค
คุณ : nat  17/08/11 04:39:44 IP : 61.90.27.17

ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติรับสมัคร นักศึกษา นิสิตจบใหม่ คนทำงานประจำที่ ต้องการรายได้เสริม งานวันละ 500 - 700 บาท
- คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปA
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
Parttime 8,000 – 15,000 บาทต่อเดือน
Fulltime 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

สนใจ ดูรายละเอียดที่

>>>http://auditts.igetweb.com/
>>>http://auditts.igetweb.com/
>>>http://auditts.igetweb.com/
คุณ : lhn  19/08/11 05:42:50 IP : 58.8.18.52

ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

ระบบ The First Power System

ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

-ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจในการทำงาน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
-อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

PART-TIME 8,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 15,000 บาบขึ้นไป

สนใจดูรายละเอียดที่ (สนใจสร้างรายได้กรอกข้อมูลทิ้งไว้ในลิงค์ด้านล่างเลยน่ะ)

>>>>>> http://www.firstrich.igetweb.com
>>>>>> http://www.firstrich.igetweb.com
>>>>>> http://www.firstrich.igetweb.com

เอ้า!! : อยากเป็นวัยรุ่นที่ First Class มีเงินใช้สอยอย่างไม่ขาดสาย
มัวร์รออะไรอยู่ละ' กรอกข้อมูลทิ้งไว้ในลิงค์เว็ปไซด์เลย
คุณ : markkk  21/08/11 02:53:43 IP : 58.8.83.156

ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

นวัฒกรรมใหม่ล่าสุดแห่งการลดน้ำหนัก การันตีผลลัพธ์ ในเวลาเพียง 4 สัปดาห์

นวัฒกรรมใหม่ล่าสุดแห่งการลดน้ำหนัก ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี ด้วยระบบเผาพลาญไขมัน และ ฟื้นฟูสุขภาพผิวของคุณ ให้สวยใสอย่างธรรมชาติปลอดภัย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ ขับล้างสารพิษภายในร่างกาย ลดคอเลสเตอรอลเห็นผลชัดเจนในการเผา พลาญไขมัน ทำให้ควบคุมน้ำหนักได้อย่างง่ายๆตลอดไปไม่โยโย่-เอฟเฟ็ค ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลิตภัณฑ์ มี อ.ย. รับรอง ไม่ยากเพียง รับประทานเพียงวันครั้งเท่านั้น !! ไม่ใช่ยา การันตีผลลัพธ์ ในเวลาเพียง 4 สัปดาห์
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่:
คลิกที่นี่ได้..
http://beautyshaped.igetweb.com/
http://beautyshaped.igetweb.com/
http://beautyshaped.igetweb.com/
คุณ :   23/08/11 05:53:22 IP : 58.8.51.32

ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

ขอแชร์การลดน้ำหนัก 5กิโลในหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีโยโย่
หนูหนักประมาณ 67 กก.เครียดคะ เพื่อนทัก อยากเก็บตัวไปลดน้ำหนักคะ ลองทุกวิธี เสียเงินฟรีทุกที จนเพื่อนสนิทแนะนำที่ปรึกษาด้านการ ลดน้ำหนัก
บวกดูเวปเค้าแล้วเกิดความหวัง เลยลองโทรไปปรึกษาดู ตอนนี้ทานมา2เดือนกว่าแล้ว มีเชฟ เหมาะสมหรับคนที่มี น้ำหนักตัวเกิน ส่วนเกินมาก หรือคนที่พยายามหาสูตรลดพุง
แต่ก็ไม่ได้ผล หรือแนะนำให้ลอง มีเชฟ ที่เพื่อนเกือบทุกคน ลงความเห็นเดียวกันว่า me shapeได้ผล ดี และปลอดภัยที่สุดค่ะ++แต่พี่เค้า ตอนนี้น้ำหนักหนูอยู่ที่ 54กิโล
ได้ผลจริงๆคะ หนูเลยลองมาบอกเพื่อนๆต่อคะ คนเคยเซ็งเหมือนกันคะ โทรหาเขาโดยตรงเลยก็ได้คะ ชื่อพี่ แอนค่ะ เบอร์นี้เลยค่ะ >>>> 082-054-5441ดูเวปเค้าได้ที่นี้นะคะเว็บไซต์ : http://slendsure.com/users/029954
คุณ :   19/09/11 22:45:49 IP : 180.183.137.46

ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

รับสมัครหนักงานทำงาน Part-Time/Full-Time
รายได้ 5,000 - 12,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาหรือผู้ที่กำลังว่างงาน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และINTERNETพื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อ <คลิกไม่ได้ให้COPYเว็บเอาน่ะครับ>
คลิกเลยครับ >>> http://www.thefirst-one.com/clients/join/031389
คุณ : sonsan  16/10/11 00:03:39 IP : 115.87.216.13

ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

งานเสริม รายได้เสริม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ ทำจิงจ่ายจิง มีสลิปอนนไลน์ในการตรวจสอบ

บริษัท The First Power System
ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

... - คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

PART-TIME 5,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน

สนใจดูรายละเอียดที่
Thefirst-one.com/clients/home/029471
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0831876318 PIN BB: 22AA59BF ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ
คุณ : kawfang  19/10/11 03:02:27 IP : 180.183.127.30

ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

THE FIRST POWER SYSTEM
ระบบ The First - Power เปิดรับสมัครจำนวนมาก สำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน,รายได้เสริม,ทำงานเสริม,อยากมีรายได้พิเศษ,งาน Part-time,Full-time (การันตีรายได้ขึ้นต่ำ)
รายได้ตั้งแต่ 8,000 – 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
( หากคุณเป็น )
* นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือ ต้องการมีรายได้เสริม
* ผู้ที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออยากมีธุรกิจของตัวเอง
* ลูกจ้างกินเงินเดือนประจำที่อยากมีรายได้เพิ่ม
* ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และกำลังมองหาธุรกิจหรืองาน ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จริง
คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรายละเอียด และไม่มีข้อผูกมัดใดๆครับ
>>>http://thefirst-one.com/clients/join/031470
>>>http://thefirst-one.com/clients/join/031470
>>>http://thefirst-one.com/clients/join/031470
ลองศึกษาดูรายละเอียดก่อนนะคะอย่าพึ่งมีอคตินี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางใน
การหารายได้เพิ่มอีกทาง ในสถาพเศรษฐกิจขณะนี้ครับ...
คุณ : sawe  20/10/11 06:14:55 IP : 27.130.155.96

ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

งานเสริม รายได้เสริม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ ทำจิงจ่ายจิง มีสลิปอนนไลน์ในการตรวจสอบ

บริษัท The First Power System
ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

... - คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

PART-TIME 5,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน

สนใจดูรายละเอียดที่
Thefirst-one.com/clients/home/029471
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0831876318 PIN BB: 22AA59BF ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ
คุณ : kawfang  21/10/11 04:27:36 IP : 180.183.98.14

ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

อยากเป็นวัยรุ่นแบบ First classมีรายได้มากกว่า20000บาทต่อเดือนขึ้นไปไม่ยาก เข้ามา!!
ต้องการที่จะรับสมัครคนที่สนใจทำงาน
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
PART-TIME 10000-15000 บาท / เดือน
FULL-TIME 20000 บาทขึ้นไป / เดือน
สนใจดูรายละเอียดที่
>>>> http://www.thefirst-one.com/clients/home/031073
คุณ : kwan  21/10/11 16:11:34 IP : 58.8.45.141

ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

งานเสริม รายได้เสริม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ ทำจิงจ่ายจิง มีสลิปอนนไลน์ในการตรวจสอบ
บริษัท The First Power System
ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

... - คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
... - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

PART-TIME 5,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน
สนใจดูรายละเอียดที่

Thefirst-one.com/clients/home/029471

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0831876318 PIN BB: 22AA59BF ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ
คุณ : r  26/10/11 04:28:47 IP : 180.183.114.194

ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

อยากเป็นวัยรุ่นแบบ
First class คนที่ทำงานประจำ ที่มีรายได้สูง เที่ยว ช็อป ใช้เงินได้อย่างสบายใจ หมดปัญหาเรื่องเงินช๊อตอีกต่อไปและยังสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ระบบ The first power คิดรายได้ให้เราทุกวันและโอนเงินผ่าน ATM ทุกวันพฤหัส 1 เดือนโอน 4 ครั้ง ดูรายละเอียดก่อนได้นะคะในเว็บจะบอกรายละเอียดอยู่แล้วคะ partime 8000-15000 บาท fulltime 15000 บาทขึ้นไป
คลิก>>> http://122.155.5.134/~zp3862/ <<<
คุณ : blue  30/10/11 01:55:35 IP : 180.183.114.194

ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

งานเสริม รายได้เสริม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ ทำจิงจ่ายจิง มีสลิปอนนไลน์ในการตรวจสอบ
บริษัท The First Power System
ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม
... - คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
... - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
PART-TIME 5,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน
สนใจดูรายละเอียดที่
Thefirst-one.com/clients/home/029471
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0831876318 PIN BB: 22AA59BF ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ
คุณ : ery  01/11/11 02:57:49 IP : 180.183.127.232

ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

อยากเป็นวัยรุ่นที่เฟิร์สคลาส ใช้เงินแบบไม่ต้องดูราคา หรือ มีชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด ถ้าคุณเป็นอย่างที่ว่ามานั้น คุณได้พบโอกาสแล้ว The First Power System ระบบที่เจ๋งที่สุดตอนนี้ รายได้ที่คิดให้เราทุกวันแล้วก็โอนเงินให้เราทุกอาทิตย์ จะดีแค่ไหนที่เงินไม่ต้องช๊อตตลอดเวลา สนใจคลิ๊ก !

www.thefirstpower.net
www.thefirstpower.net
www.thefirstpower.net
คุณ : กกดกด  01/11/11 04:12:16 IP : 180.183.127.232

ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

อยากเป็นวัยรุ่นแบบ First class คนที่ทำงานประจำ ที่มีรายได้สูง เที่ยว ช็อป
ใช้เงินได้อย่างสบายใจ หมดปัญหาเรื่องเงินช๊อตอีกต่อไป? และยังสามารถแบ่งเบาภาระของ?พ่อแม่
ระบบ The first power คิดรายได้ให้เราทุกวันและโอนเงิ?นผ่าน ATM ทุกวันพฤหัส 1 เดือนโอน 4 ครั้ง
ดูรายละเอียดก่อนได้นะคะ ในเว็บจะบอกรายละเอียดอยู่แล้วคะ partime 8000-15000 บาท fulltime 15000 บาทขึ้นไป

คลิก http://www.thefirst-one.com/clients/home/029676

โทร 088-897-7949

PIN 23979EA5
คุณ : 888  02/11/11 03:52:19 IP : 180.183.124.86

ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

งานพิเศษสุดฮิตของเด็กไทยในกรุงเทพ

เปิดกรุขุมทรัพย์แห่งโลกออนไลน์ เคล็ดลับการสร้างรายได้ด้วยระบบ Social Network ที่คุณต้องไม่พลาด!! : Facebook,Youtube,Twitter,Google+
TheFirst-Power ระบบเทรนนิ่งการสร้างรายได้จากโลกอินเตอร์เน็ต งานออนไลน์ รวยได้แค่ทำเป็น…. เรียนรู้งานฟรี..

... ดูรายละเอียดคลิกที่เว็บข้างล่างนี้ได้เลยครับ

>>> Thefirst-one.com/clients/home/029471<<< pin:22AA59BFดูเพิ่มเติม
คุณ : kaw  03/11/11 02:53:46 IP : 180.183.124.86

ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

Part-Time Marketing.
ต้องการ นิสิต นักศึกษา หรือพนักงานประจำ.
ที่ต้องการหารายได้เสริม 8,000-12,000 ฿.
(รายได้ตามความเหมาะสม)
(มีการสอนระบบงาน ทุกขั้น ตอน ).
-เลือกเวลาทำงานได้ และ ทำงานที่บ้านได้.
-วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า ).
www.taetae.thefirst-power.com
คุณ : tae  09/11/11 03:32:55 IP : 180.183.109.242

ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

แจ้งเจ้าของเว็ปและผู้ดูแลเว็ปคับ รบกวนฝากเว็บด้วยนะคับ
ระบบThefirst-powerรับสมัคงานPart time/Full timeทำงานผ่านเน็ต(ไม่จำกัดวุฒิ)
ระบบจะมีการทำงานสำหรับผู้ที่มีเวลาทำงาน3ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้น และทำได้ที่บ้าน
รายได้10,000-20,000บาท/ด. จะโอนเงินให้ทุกอาทิตย์ เงินไม่ช็อต!!!ชัว
* หากท่านเป็น พนักงานประจำหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือ ต้องการมีรายได้เสริม
* ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และกำลังมองหาธุรกิจหรืองาน ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จริง
คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรายระเอียด และไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

http://www.thefirst-mlm-job.com

ศึกษารายระเอียดให้ชัดเจน คุณก็จะพบความเปลี่ยนแปลง พนักงานประจำเงินไม่ช็อต
หรือ นักเรียนมีเงินกินขนมมากกว่าเดือนละ10,000-20,000 การันตีรายได้ (เขตกรุงเทพปริมณทล)
คุณ : Thefirst-power  17/11/11 10:24:43 IP : 27.130.148.55

ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

THE FIRST POWER
รับสมัคงานPart time/Full timeทำงานผ่านเน็ต(ไม่จำกัดวุฒิ)
ระบบจะมีการทำงานสำหรับผู้ที่มีเวลาทำงาน3ชั่วโมงขึ้นไป และทำได้ที่บ้าน
รายได้10,000-20,000บาท/ด. จะโอนเงินให้ทุกอาทิตย์ คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินช็อตอีกต่อไป...
* หากท่านเป็น พนักงานประจำหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือ ต้องการมีรายได้เสริม
* ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และกำลังมองหาธุรกิจหรืองาน ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จริง
คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรายระเอียด และไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

http://www.thefirst-mlm-job.com/

ศึกษารายระเอียดให้ชัดเจน คุณก็จะพบความเปลี่ยนแปลง พนักงานประจำเงินไม่ช็อต
หรือ นักเรียนมีเงินกินขนมมากกว่าเดือนละ10,000-20,000 (การันตีรายได้)
บริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทำจริง จ่ายจริง สำเนารับรองครบถ้วน
คุณ : Thefirst-power  17/11/11 22:02:10 IP : 14.207.209.87

ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

คุณสมบัติในการทำงาน
ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจทำงาน
-ใช้คอมพิวเตอร์และinternetส่วนตัว
- อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-จบการศึกษา ม.3 -ขึ้นไป
>>>คลิ๊ก
http://www.jobsuccess.yolasite.com
รายได้ 12,000- 25,000 บาท
สนใจติดต่อ 080-080-3788cv
คุณ : sasa  19/11/11 20:45:32 IP : 58.11.94.158

ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

THE FIRST POWER
รับสมัคงานPart time/Full timeทำงานผ่านเน็ต(ไม่จำกัดวุฒิ)
ระบบจะมีการทำงานสำหรับผู้ที่มีเวลาทำงาน3ชั่วโมงขึ้นไป และทำได้ที่บ้าน
รายได้10,000-20,000บาท/ด. จะโอนเงินให้ทุกอาทิตย์ คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินช็อตอีกต่อไป...
* หากท่านเป็น พนักงานประจำหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือ ต้องการมีรายได้เสริม
* ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และกำลังมองหาธุรกิจหรืองาน ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จริง
คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรายระเอียด และไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

http://www.thefirst-mlm-job.com/

ศึกษารายระเอียดให้ชัดเจน คุณก็จะพบความเปลี่ยนแปลง พนักงานประจำเงินไม่ช็อต
หรือ นักเรียนมีเงินกินขนมมากกว่าเดือนละ10,000-20,000 (การันตีรายได้)
คุณ : Thefirst-power  20/11/11 00:19:01 IP : 183.89.207.38

ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

รับสมัครด่วน!!
น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสร้างรายได้เสริม วันละ 500-1,000บาท
Part Time 10,000-15,000 บาท/เดือน
Full Time 20,000 บาทขึ้นไป /เดือน
สนใจคลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://is.gd/iPzqUF
คุณ : etaboop  20/11/11 15:21:05 IP : 125.25.173.86

ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

THE FIRST POWER
รับสมัคงานPart time/Full timeทำงานผ่านเน็ต(ไม่จำกัดวุฒิ)
ระบบจะมีการทำงานสำหรับผู้ที่มีเวลาทำงาน3ชั่วโมงขึ้นไป และทำได้ที่บ้าน
รายได้10,000-20,000บาท/ด. จะโอนเงินให้ทุกอาทิตย์ คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินช็อตอีกต่อไป...
* หากท่านเป็น พนักงานประจำหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือ ต้องการมีรายได้เสริม
* ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และกำลังมองหาธุรกิจหรืองาน ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จริง
คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรายระเอียด และไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

http://www.thefirst-mlm-job.com/

ศึกษารายระเอียดให้ชัดเจน คุณก็จะพบความเปลี่ยนแปลง พนักงานประจำเงินไม่ช็อต
หรือ นักเรียนมีเงินกินขนมมากกว่าเดือนละ10,000-20,000 (การันตีรายได้)
คุณ : Thefirst-power  20/11/11 21:55:45 IP : 14.207.245.214

ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

หนูชื่อมะนาวนะคะ อยากจะมาเล่าประสบการณ์ หนูเป็นอีกคนที่อ้วนมาก
รูปร่างไม่สมส่วน แขนขาใหญ่ เนื้อตัวนี่แผละ ไม่กระชับเอาซะเลย รู้สึกไม่มั่นใจ
ใส่อะไรก็ไม่สวย เคยลองแล้วทุกวิถีทางแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลย เคยถอดใจ
ไปแล้วหลายครั้งจนกระทั่งเพื่อนที่บอร์ดแนะนำให้ลองทานมีชิลวิ่งควบคู่กับ สเลนโอ้ตดู
ก็เลยลองสั่งมาทานดู ทานไปแค่ 1 อาทิตย์เองค่ะ น้ำหนักลดลงตั้ง 3 กิโลแล้วค่ะ
แถมยังรู้สึกกระชับ.ตู๊ด.ส่วนด้วย ไม่โทรมนะค่ะ ตอนนี้จะใส่อะไรก็ดูดีไปหมด55
ไม่จิตตกเหมือนเดิมอีกต่อไป ตอนนี้แฮป.ตู๊ด.มากค่ะ อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่เจอปัญหา
เหมือนกัน อย่าเพิ่งท้อ ลองเข้าไปศึกษาดูก่อนนะค่ะว่า
มะนาวลดได้ยังไง www.ผอมสวย.blogspot.com สู้ๆนะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ค่ะ
คุณ : มะนาว  22/11/11 10:55:25 IP : 203.144.144.165

ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

งานออนไลน์ พาร์ทไทม์ - ฟูลไทม์

ใช้เวลาเพียง 2-3 ชม./วัน รับรายได้ 3000 - 5000 บาท/สัปดาห์

รายได้ที่คิดให้ เราทุกวันแล้วก็โอนเงินให้เราทุกอาทิตย์

การันตีรายได้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จมากมายได้

สนใจ รับรายละเอียดที่ http://goo.gl/5vE0m
คุณ :   27/11/11 23:53:34 IP : 58.11.129.72

ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

ระบบ The first power คิดรายได้ให้เราทุกวันและโอนเงิ?นผ่าน ATM ทุกวันพฤหัส 1 เดือนโอน 4 ครั้ง
ดูรายละเอียดก่อนได้นะคะ ในเว็บจะบอกรายละเอียดอยู่แล้วคะ partime 8000-15000 บาท fulltime 15000 บาทขึ้นไป

คลิก >>>>>>>>> http://www.thefirst-one.com/clients/home/029676

โทร 088-897-7949

PIN 23979EA5
คุณ :   06/12/11 02:53:51 IP : 180.183.140.75

ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

THE FIRST POWER SYSTEM
ระบบ The First - Power เปิดรับสมัครจำนวนมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน,รายได้เสริม,ทำงานเสริม,อยากมีรายได้พิเศษ,งาน Part-time,Full-time (การันตีรายได้ขึ้นต่ำ)
อยากมีอิสระทางด้านเวลา,อิสรภาพด้านการเงิน,และเบื่อกับการเป็นลูกจ้าง,เบื่องานประจำ
ใช้เวลา 3 - 5 ชม./วัน ทำงานผ่านระบบการใช้สื่อรูปแบบใหม่ รายได้ตั้งแต่ 5,000 – 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป ( ตามความขยัน )
สามารถทำเป็นรายได้เสริมจากงานหลักเลือกเวลาทำงานเองได้
และมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยสอนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนมีการการันตีรายได้ขึ้นต่ำ
( หากคุณเป็น )
* นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หรือ ต้องการมีรายได้เสริม
* ผู้ที่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่หรืออยากมีธุรกิจของตัวเอง
* ลูกจ้างกินเงินเดือนประจำที่อยากมีรายได้เพิ่ม
* ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และกำลังมองหาธุรกิจหรืองานที่สามารถสร้างรายได้จากที่บ้านผ่านระบบ internet ออนไลน์ และ ออฟไลน์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จริง
คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรายละเอียด และเอกสารข้อมูลของงานได้ฟรี !!
ที่ website ด้านล่างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีข้อผูกมัดใดๆครับ
>>> คลิ๊ก >>> http://www.thefirst-one.com/clients/join/031929
หากคลิ้กไม่ได้ให้ Copy ลิ้งค์เว็ปไซต์ด้านบนลงในช่องใส่ URL ด้านบน ขอบคุณครับ
สนใจสอบถามข้อมูลที่ เดียวครับ 088-6775019
( กรุณากรอกข้อมูลเฉพาะผู้ที่มีความสนใจจริงๆ เท่านั้นนะครับ ขอบคุณครับ )
ลองศึกษาดูรายละเอียดก่อนนะคะอย่าพึ่งมีอคตินี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางใน
การหารายได้เพิ่มอีกทาง ในสถาพเศรษฐกิจขณะนี้ครับ...
คุณ : wasan  13/12/11 02:35:17 IP : 115.87.165.215

ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

THE FIRST POWER ทำงานผ่านเน็ต(ไม่จำกัดวุฒิ)ทำได้ที่บ้าน
รับสมัคงานPART TIMEสำหรับผู้ที่มีเวลาทำงานวันละ3ชั่วโมงขึ้นไป(((เวลาไหนก็ได้)))เพื่อสร้างรายได้ผ่านการใช้Internet
การจ่ายรายได้10,000-20,000บาท/ด.ใน1เดือนจะจ่ายรายได้4ครั้ง/โอนเงินทุกอาทิตย์ เงินไม่ช๊อตชัวๆ
พนักงานประจำ,นิสิต,นักเรียน,นักศึกษาหรือแม่บ้านคนที่ว่างงานที่สามารถแบ่งเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนมาหารายได้เสริม
เพื่อจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และกำลังมองหาธุรกิจหรืองาน ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จริง.
สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับรายระเอียดไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

www.thefirst-mlm-job.com

ศึกษารายระเอียดให้ชัดเจน คุณก็จะพบความเปลี่ยนแปลง พนักงานประจำเงินไม่ช็อต
หรือ นักเรียนมีเงินกินขนมมากกว่าเดือนละ10,000-20,000 (การันตีรายได้)
คุณ : thefirst power job  20/12/11 15:28:44 IP : 171.7.184.196

ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา หรือพนักงานประจำ

ที่ต้องการหารายได้เสริม

แบบPast-time รายได้ 5000-10000 บ/ด
แบบFull-time รายได้ 10000-20000 บ/ด


คิดรายได้ให้เราทุกวันและโอนเงินผ่าน ATM ทุกวันพฤหัส 1 เดือนโอน 4 ครั้ง ดูรายละเอียดก่อนได้นะคะ
อยากเป็นวัยรุ่นที่ First Class มีเงินใช้สอยอย่างไม่ขาดสาย

สามารถตอบโจทย์ชิวิตของคุณได้

คุณเองก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างเราได้
โอกาสที่ดีมาถึงคุณแล้ว สนใจกรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียด(รับจำนวนจำกัด)
http://www.thefirst-one.com/clients/join/031885
สนใจติดต่อ รับรายละเอียดได้ที่ คุณ กัญญารัตน์ 083-2206831
คุณ : คุณกัญญารัตน์  31/12/11 23:32:10 IP : 124.120.176.18

ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

บริษัท The First Power System
ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม

- คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

PART-TIME 5,000 - 12,000 บาท / เดือน
FULL-TIME 12,000 บาทขึ้นไป / เดือน

สนใจดูรายละเอียดที่
http://thefirst-one.com/clients/home/033107
คุณ : me  09/01/12 20:57:39 IP : 180.183.54.223

ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

ฝากหน่อยค๊าาา

งานพิเศษง่ายๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ตรายได้มากกว่า4หมื่นถึงหลักแสนบาทต่อเดือนสนใจเข้ามา!!!!
ต้องการที่จะรับสมัครคนที่สนใจทำงานกับระบบThe First Powerที่สามารถทำให้คนธรรมดามีรายได้หลักแสนบาทได้
ด้วยการทำงานงานผ่านระบบInternet WebsiteในธุรกิจNetwork (PART-TIME / FULL-TIME)
มีระบบเช็ครายได้ online realtime ตลอด24ชั่วโมงสามารถตรวจสอบได้
ต้องบอกด้วยว่า"บริษัทของเรามีครบทั้ง 7 สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ"
- คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
PART-TIME 5000 - 10000 บาท / เดือน
FULL-TIME 20000 บาทขึ้นไป / เดือน
สนใจดูรายละเอียดที่
>>>> http://thefirst-one.com/clients/home/033105
คุณ : gee  11/01/12 23:03:04 IP : 171.7.232.64

ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

ทำงานผ่านเน็ต อาทิตย์ละ 2000-5000 บาท/สัปดาห์ สนใจรายละเอียด คลิ๊ก !!!!!
งานพิเศษง่ายๆผ่านระบบอินเตอร์เน็ตรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อเดือนสนใจเข้ามา
ต้องการที่จะรับสมัครคนที่สนใจทำงานกับระบบThe First Powerที่สามารถทำให้คนธรรมดามีรายได้หลักแสนบาทได้
ด้วยการทำงานงานผ่านระบบInternet WebsiteในธุรกิจNetwork (PART-TIME / FULL-TIME)
มีระบบเช็ครายได้ online realtime ตลอด24ชั่วโมงสามารถตรวจสอบได้
ต้องบอกด้วยว่า"บริษัทของเรามีครบทั้ง 7 สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ"
- คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ !!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
PART-TIME 5000 - 20000 บาท / เดือน
FULL-TIME 40000 บาทขึ้นไป / เดือน
สนใจดูรายละเอียดที่
คลิก http://www.thefirst-one.com/clients/join/031885
คุณ : คุณกัญญารัตน์  26/01/12 15:48:48 IP : 124.122.115.198

ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

นวัฒ กรรมใหม่ล่า สุดแห่งการลดน้ำหนัก ผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี ด้วยระบบเผาพลาญไขมัน และ ฟื้นฟูสุขภาพผิวของคุณ ให้สวยใสอย่างธรรมชาติปลอดภัย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติขับล้างสารพิษภายในร่างกาย ลดคอเลสเตอรอลเห็นผลชัดเจน ในการเผาพลาญไขมัน ทำให้ควบคุมน้ำหนักได้อย่างง่ายๆตลอดไปไม่โยโย่-เอฟเฟ็ค ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผลิตภัณฑ์ มี อ.ย. รับรอง ไม่ยากเพียง รับประทานเพียงวันครั้งเท่านั้น !! ไม่ใช่ยา การันตีผลลัพธ์ ในเวลาเพียง 4 สัปดาห์
สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่: 080-902-8630 ติดต่อ คุณ นุ่น....
หรือคลิกที่นี่ได้

http://www.slendsure.com/users/032539
http://www.slendsure.com/users/032539
http://www.slendsure.com/users/032539
คุณ : สา  05/03/12 13:33:05 IP : 115.87.146.97

ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

รับคนที่ต้องการรวย!! เราสามารถแบ่งความรวยให้คุณได้!!

รับคนที่สามารถทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ทั้งpart-time และfull-time

ไม่จำกัดวุฒิ ไม่จำกัดอาชีพ การันตีรายได้ขั้นต่ำ 2,000บาท/อาทิตย์ถ้าคุณเคยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน คุณจะรู้ ว่ากว่าจะได้เงินมันยากแค่ไหน

ถ้าคุณเคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟ ทำงานพิเศษ คุณจะรู้ ว่าเหนื่อยแค่ไหน

คลิกเลย! ได้เงินง่าย ไม่เหนื่อย แค่เราต้องการคนตั้งใจจริง!!

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGE1OUdxVE1UR2dxbDhYeGh1QkJOX2c6MQ

คุณ : ...  24/03/12 14:15:20 IP : 183.89.95.48

ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

ด่วนรายได้เสริมผ่านอินเตอร์เน็ตแค่เล่นเน็ตวันละ2-3ชั่วโมง
คุณจะเป็นวัยรุ่นเฟิสคลาสที่มีเงินใช้อาทิตย์ละ3,000-5,000บาท
บริษัทคิดเงินให้คุณทุกวันและโอนให้ทุกสัปดาห์
- คุณสมบัติของผู้ที่สนใจ!
- ชาย/หญิง ที่มีเวลาและสนใจหางานทำ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Internet พื้นฐานได้
- อายุตั้งแต่ 18! ปี ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สนใจดูรายละเอียดที่
http://www.thefirst-one.com/clients/join/029151
คุณ : nosza  02/04/12 02:03:52 IP : 101.108.22.181

ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

You really found a way to make this whole proescs easier.
คุณ : John  11/09/12 17:22:49 IP : 94.23.1.28

ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

mTCusC <a href="http://ysfdkkzdlyom.com/">ysfdkkzdlyom</a>
คุณ : qgtglj  12/09/12 06:32:33 IP : 175.41.194.124

ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

vqT4x9 , [url=http://eqllxsvpoovu.com/]eqllxsvpoovu[/url], [link=http://wkhqecsafplp.com/]wkhqecsafplp[/link], http://tkztujrxlrbn.com/
คุณ : vxpyljvvphe  12/09/12 17:37:05 IP : 23.21.114.148

ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

QKNjgH <a href="http://sdvesuntkgmy.com/">sdvesuntkgmy</a>
คุณ : bgivzq  13/09/12 06:28:00 IP : 190.147.26.219

ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

EDqLu0 , [url=http://uyoalaobumcj.com/]uyoalaobumcj[/url], [link=http://clcjuaqylwvn.com/]clcjuaqylwvn[/link], http://gnugytgetebr.com/
คุณ : apoajm  14/09/12 05:13:36 IP : 23.21.114.148

ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อ ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ

งานที่มาแรงสุดๆในหมู่วัยรุ่นนักเรียนนักศึกษา
หรือคนที่ทํางานประจําอยากหารายได้เสริม
ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป.parttime5000-10000บ.ต่ออาทิตย์
หรืออาจจะมากกว่านี้เหมือนกลุ่มคนที่เกิดรายได้จากระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำที่บ้านได้
ถ้าคุณคลิกอาจพลิกชีวิตคุณ เราเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอน
สนใจติดต่อที่เบอร์
โทร 088-949-4428 คุณสุภาวดี BBPIN :: 2820a998
กรอกข้อมูลให้ติดต่อกลับ
http://www.LDS-System.com/38610
คุณ : JoBaiJak  06/10/12 23:41:37 IP : 110.169.143.186

 
แสดงความคิดเห็น ความเป็นมาของ วันเด็กแห่งชาติ
ชื่อ :
emotion :
ความเห็น :
ยืนยัน :
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
มีตัวเลขอยู่ทั้งหมด 6 ตัวอักษรในรูปภาพนี้
 

 
 
Google มาเยี่ยมเว็บล่าสุด : วันนี้ เวลา 22.03น.